Naše služby

Nákup byznysu
Vyhledání vhodné akviziční příležitosti a její komplexní realizace.

Prodej byznysu
Nalezení nového vhodného vlastníka a komplexní realizace prodeje byznysu.

Financování byznysu
Navržení optimální struktury financování a získání nového kapitálu.

Řízení a rozvoj byznysu
Zvýšení výkonnosti, rozvoj nebo restrukturalizace byznysu při uspokojení potřeb vlastníků.

Veřejná infrastruktura
Příprava, strukturování a zajištění realizace projektů veřejné infrastruktury a služeb, ať již pomocí PPP nebo jinou formou.